Personas d'enllaç amb RedIRIS

Cada institució afiliada a RedIRIS ha de designar almenys una Persona d'enllaç amb RedIRIS (PER) que s'encarregarà d'exercir el paper de mitjancer entre els usuaris de la institució i RedIRIS. Aquesta persona serà el punt principal per a la comunicació activa i fluida entre RedIRIS i la institució, per la qual cosa és desitjable que tingui coneixements tècnics i la relació adequada amb les persones responsables de la seva institució, tant en l'àmbit directiu com operatiu.

Donada la importància d'aquesta figura, és fonamental que les dades relatives al PER s'actualitzin sempre que calgui i que s'informi de qualsevol incidència.

El PER assumeix la funció i la responsabilitat de fer arribar als usuaris de l'organització a la qual pertany la informació procedent de RedIRIS, en especial les notificacions rebudes per mitjà de la llista IRIS-PERS.