Foto

Sobre RedIRIS

RedIRIS é a rede académica e de investigación española e proporciona servizos avanzados de comunicacións á comunidade científica e universitaria nacional. Están financiada polo Ministerio de Ciencia e Innovación, e incluído no seu mapa de Instalacións Científico-Técnicas Singulares (ICTS). Faise cargo da súa xestión a entidade pública empresarial Red.es, do Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

RedIRIS conta con máis de 500 institucións afiliadas, principalmente universidades e centros públicos de investigación, que chegan a formar parte desta comunidade mediante a sinatura dun acordo de afiliación.

Pódese consultar información de detalle sobre RedIRIS e as súas principais liñas de actuación: 

No folleto informativo: Na presentación corporativa: